Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten en raakt onze samenleving. Waterorganisaties en gemeenten nemen al maatregelen om onder meer wateroverlast te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaken. Deze maatregelen zijn echter onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Maar alleen samen met burgers kunnen ze het verschil maken. Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde de gemeente Heerlen daarom een inspiratiebijeenkomst rondom het thema water onder de noemer ‘Samen werken aan Wateroverlast’. We hielpen de gemeente met de communicatie rondom de bijeenkomst. Aan bod kwamen onder meer de Klimaatatlas, klimaatverandering, oorzaken van wateroverlast en de te nemen maatregelen (door overheden en burgers).

Katja is een enorm fijne persoonlijkheid om mee samen te werken. Zij heeft ons perfect ondersteund in de communicatie, bij openingshandelingen en met het opstellen van persberichten voor het project 'Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk'. Zij doet wat ze moet doen, komt haar afspraken na, je kunt met een gerust hart zaken aan haar overlaten. Ik kan haar dan ook zeer aanbevelen.
Ingeborg Helsenprojectondersteuner gemeente Heerlen

© Huijsmans & Megens – Cookies