Al ruim 4 jaar is Riet Brouwer als intervisor intensief betrokken bij Jump Start. Voor zowel de trainees als Riet is dat een geslaagde ervaring. De trainees geven haar manier van begeleiden tijdens evaluaties consequent een topscore. Voor Riet is het ontzettend leerzaam om met jongeren te werken. Hoe kijken ze tegen zaken aan? Wat zijn hun normen en waarden, wat is hun levensperspectief? Het houdt Riet alert en bij de tijd. En het leert haar om te blijven zoeken naar nieuwe manieren om zaken bespreekbaar te maken. Ze gaat ‘haar jongeren’ dan ook missen. “Ja, ik ga zeker rondkijken naar een alternatief voor Jump Start” lacht ze.

Eigen draai

In 2014 kreeg ze de vraag of ze voor Jump Start het onderdeel intervisie wilde oppakken. “Dat wilde ik graag, maar ik gaf er wel meteen mijn eigen draai aan. Ik besloot om de theorie die de trainees voorafgaand aan mijn les kregen, te vertalen naar hun werkpraktijk. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn stuk voor stuk levensthema’s. Zo bespreken ze bv. pesten op de werkvloer, geven van feedback en feed forward, burn-out en bore-out, durven netwerken. Met die onderwerpen gaan we vervolgens praktisch aan de slag. Ik vraag de trainees hoe het er op hun werkplek aan toegaat. Hoe ze zich daarbij voelen, hoe ze op situaties reageren. Vooraf krijgen ze per mail opdrachten die we samen bespreken tijdens de bijeenkomsten. Mijn werkvormen zijn afwisselend, creatief, interactief en vooral heel leuk. Soms gaan we de natuur in. Zoals de keer dat de trainees een insectenhotel hebben gebouwd. Ik observeer dan de groepsdynamiek en koppel dat later aan ze terug. Dat geeft veel nieuwe inzichten, maar is ook gewoon fun.”

Improviseren

Bij Riet voelt het al snel vertrouwd. Je mag jezelf zijn, alles is bespreekbaar. “Ik doe mijn best om me in te leven in de individuele deelnemer. Bij groepen kijk ik naar de groepsdynamiek. Past mijn les bij de sfeer die er op dat moment is? Soms is dat niet het geval. Dan komt het wel eens voor dat ik mijn plannen overboord gooi en ter plekke improviseer. Zo liet ik de trainees eens naar een filmpje van Brené Brown over de ‘kracht van kwetsbaarheid’ kijken, omdat ik intuïtief aanvoelde dat ze daar op dat moment het meeste baat bij hadden.”

Samen lachen

Riet Brouwer werkt als persoonlijk coach en als teamcoach. Daarnaast kun je bij haar terecht voor loopbaanoriëntatie. Ze is een enthousiaste dame die snel tot de kern komt. Dankzij meer dan twintig jaar werkervaring heeft ze haar eigen stijl ontwikkeld. Ze licht toe: “Ik ben heel direct en stel veel vragen, ik ga nergens zomaar vanuit. Ik ben niet van de eindeloze theorieën: ik ondersteun mijn kandidaten in het realiseren van praktische oplossingen. Positief blijven en samen kunnen lachen vind ik daarbij ook heel belangrijk. Dat levert uiteindelijk de beste resultaten op en dat is toch waarvoor we het doen.”

Toekomst

Ze vindt het erg jammer dat Jump Start gaat stoppen. “Voor de trainees die dit mochten meemaken, was het een super leerervaring. Voor de bedrijven waar zij gewerkt hebben een geweldige refresh impuls van buitenaf. Ik weet zeker dat de vier laatste trainees ook heel goed terechtkomen. Zeker omdat ze zijn voorbereid op de nieuwste ontwikkelingen en zich de juiste mindset voor de hedendaagse arbeidsmarkt eigen hebben gemaakt.”