In opdracht van de provincie Limburg verzorgen we de omgevingscommunicatie voor het project Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf. Op 15 april organiseerde de provincie een inloopavond in het Burgerhoes in Landgraaf. Burgers, bedrijven en organisaties konden hier terecht met vragen over het ontwerp-inpassingsplan en de milieueffectrapportage (die beide ter inzage lagen). Voor deze inloopavond  zorgden we voor de communicatie richting burgers, de communicatiemiddelen en de organisatie.

Foto's: La Sirel

© Huijsmans & Megens – Cookies

Koekje erbij?

Ja, ook wij gebruiken cookies. Maar alleen om onze website beter te kunnen analyseren en te verbeteren. Niet om jou reclame of anders te sturen.

Cookie info | Sluit
Instellingen